Oleme külastajatele suletud

Jõgeva Linnaraamatukogu on seoses eriolukorraga

SULETUD edasiste korraldusteni

  • Teavikute tagastusaeg on pikendatud kuu lõpuni
  • Teavikuid saab tagastada ööpäevaringselt tagastuskasti
  • Suletud päevadel on viivis peatatud
  • Info telefonil: 772 1572

Olge terved!