6. juuni 2014

Jõgeva linna sünnipäeval külastasid sõpruslinnade esindajad Virva Asp Keuruust ja Lars-Olof Ferm Karlstadist ka Jõgeva Linnaraamatukogu ja tutvusid meie tööga.
Linnapäevad 2014