11. aprill 2014

Jõgeva Linnaraamatukogu ja Betti Alveri Muuseum kuulutavad välja

kirjandusliku omaloomingukonkursi

BETTI ALVERI jälgedes 2014

Mina ja loodus
Minu koolitee
Vaba teema

Töid ootame kõigis žanrites kolmes vanuseastmes (7.-9.klass, 10.-12.klass, täiskasvanud)
19.maiks 2014  aadressil: Jõgeva Linnaraamatukogu  Lai tn. 4,  JÕGEVA   48306
või e-postiga: info@jogeva.lib.ee
Info tel: 772 1572

Jõgeva linna päevade ajal, 30.mail kell 14 ootame kõiki
kirjutajaid ja juhendajaid konkursi pidulikule lõpetamisele
Betti Alveri Muuseumis.