Kasulikud viited

Andmebaasid

ESTER – Eesti Raamatukogude ühine e- kataloog

ISE – Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite andmebaas

DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv

DIGAR Eesti ajalehed – Eesti ajalehtede andmebaas

EEVA – Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu

EKI – Eesti Keele Instituudi keelekogud

Raamatukogud

Põltsamaa Raamatukogu

Mustvee Raamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu

Tartu Linnaraamatukogu

Eesti Pimedate Raamatukogu

Eesti Hoiuraamatukogu

Portaalid

Kultuuriministeerium

Riigiportaal eesti.ee

Riigi Teataja

Scroll to top