TEATED

03. maini teenindab Jõgeva Linnaraamatukogu soovituslikult

KONTAKTIVABALT

Ettetellitud raamatuid saab kätte esmaspäevast reedeni kella 10.00 – 18.00.

Laupäeval SULETUD

Hea lugeja, toimi nii:

telli raamatud ette telefonil 772 1572, e-posti aadressil info@jogeva.lib.ee või raamatukogu programmi RIKSWEB kaudu

tagastatavad raamatud pane tagastuskasti, mis asub raamatukogu kõrval, sellele on ligipääs 24/7

Internetiarvutites on lubatud lugeda e-väljaandeid, kasutada Riigi Teatajat, külastada kohaliku omavalitsuse ja riigi veebilehti, tasuda arveid ja kasutada postkasti.

Arvuteid saab kasutada kuni 20 minutit, eelregistreerimisega telefonil: 7721572

Raamatukogu omanik või asutus võib kehtestada eelnimetatutest rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Hoiame enda ning teiste tervist!

TEATED

23. veebruaril raamatukogu avatud 10.00 – 15.00

24. veebruaril raamatukogu SULETUD

Sel päeval on sini-must-valge näitus lugemissaali akendel.