Pikendamine

Tagastamistähtaja pikendamine.

Raamatukogu võlglastel (tagastamistähtaeg ületatud) tähtaega ei pikendata.

Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada juhul kui teavikutel pole nõudlust:

Pikenda

Pikendamisteavituse edastamiseks kodulehel sisesta järgnevatesse lahtritesse enda nimi.

Scroll to top