Raamatukogu nõukogu

Nõukogu moodustakse raamatukoguteeninduse koordineerimiseks, vallavalitsusele ja vallavolikogule esitatavate ettepanekute läbivaatamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks. Nõukogu viieliikmelisse kooseisu kuuluvad vallavalitsuse kultuurivaldkonna spetsialist, vallavolikogu esindaja ja kolm liiget vallavalitsuse ettepanekul. Raamatukogu direktor osaleb koosolekutel, kui ei kuulu nõukogusse.

Jõgeva Raamatukogu põhimäärus: nõukogu moodustamine ja töökord

Jõgeva Raamatukogu nõukogu koosseis:

Eva-Kristi Hein

Birgit Meitus

Ehtel Valk

Sirje Narits

Arvo Sakjas

Raamatukogu nõukogu on kinnitatud Jõgeva Vallavalitsuse korraldusega 8. veebruar 2021 nr. 51

Volikogu esindaja määramine on muudetud 16. detsembri nr. 21 otsusega.

Scroll to top