Pikendamine

Pikendamisteavituse edastamiseks kodulehel sisesta järgnevatesse lahtritesse enda nimi ja raamatu laenutuskoht.

Tagastamistähtaja pikendamine.

  • Raamatukogu võlglastel (tagastamistähtaeg ületatud) tähtaega ei pikendata.
  • Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada juhul kui teavikutel pole nõudlust:
    • Raamatukogus kohapeal
    • Telefoni teel: 772 1572

Scroll to top